Zrealizowane zadania na rzecz Dzielnicy Dąb

Informacja Rady Jednostki Pomocniczej Nr 10 Katowice-Dąb w sprawie udziału Radnej Rady Miasta Katowice Pani Barbary Wnęk w pracach na rzecz Dzielnicy Dąb

1.     Złożony wniosek do Urzędu Miasta K-ce dot. wykonania chodnika łączącego ul. Jabłoniową z Miejskim Placem Zabaw oraz z Miejskim Domem Kultury Filia Dąb- zrealizowano w 2015 r.

2.     Złożona interpelacja w sprawie remontu kapitalnego nawierzchni i chodnika ul. Jabłoniowej na Osiedlu Ściegiennego dzielnicy Dąb – zrealizowano w 2016 r.

3.     Złożony wniosek do Urzędu Miasta K-ce w sprawie likwidacji gruzowiska po rozebranych nielegalnie postawionych garażach i altankach, znajdujących się na terenie zielonym należącym do MDK Koszutka Filia Dąb – zrealizowano w 2016 r. 

4.     Złożony wniosek do Urzędu Miasta K-ce w sprawie przebudowy torowiska na skrzyżowaniu ul. Chorzowskiej i ul. Złotej – zrealizowano w 2016 r.

5.     Złożony wniosek do Urzędu Miasta K-ce w sprawie postawienia wiaty na przystanku tramwajowym ,,Wesołe Miasteczko” w kierunku Katowic– zrealizowano w 2017 r.

6.     Złożona interpelacja w sprawie wykonania odcinka chodnika od schodów przy budynku ul. Jabłoniowej 35a-37a-39a-41a do chodnika przy ul. Bożogrobców – realizacja w II połowie 2018 r.   

7.     Złożona interpelacja w sprawie remontu kapitalnego łącznika drogi wewnętrznej od ul. Jabłoniowej do wyasfaltowanej drogi po zachodniej stronie Domu Kultury Koszutka - Filia Dąb – aktualnie w 2018 r. w trakcie uzgodnień. 

8.     Konsultacje merytoryczne przy przygotowaniu trzech wniosków do Budżetu Obywatelskiego dot. poprawy infrastruktury terenów zielonych na Osiedlu Ściegiennego, z których dwa zostały już zrealizowane w 2017 r. a trzeci jest w trakcie realizacji w 2018 r.   

2018-07-08