Zadania, które udało mi się zrealizować:

1.     Wprowadziłam w życie uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości właścicieli zabytkowych budynków w centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji, a także doprowadziłam do zniesienia opłaty targowej

2.     Doprowadziłam do wypłaty zaległych dofinansowań na działania związane z ochroną środowiska, dotyczy to m.in. dotacji  na wymianę pieców na ekologiczne.

3.     Doprowadziłam do utworzenia nowej klasy dla dzieci autystycznych w szkole, o którą zabiegali ich rodzice.

4.     W zakresie działań na rzecz przedszkoli - zablokowałam decyzję miejskich urzędników o przeniesieniu dzieci sześcioletnich do nieprzygotowanych szkół.

5.     W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców spowodowałam zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na wykonanie m.in. chodnika łączącego ul. Jabłoniową z Miejskim Placem Zabaw oraz z Miejskim Domem Kultury Filia Dąb, przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, odnowienia dróg z poboczem m.in. ul. Daszyńskiego i Jabłoniowej oraz rewitalizacji Stawu Maroko.

6.     Podejmowałam działania w sprawie rewitalizacji Parku Boguckiego, otwarcia basenu przy ul. Gliwickiej, remontu wiat przystankowych, zwiększenia ilości miejsc parkingowych na Koszutce.

7.    Skutecznie interweniowałam w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont bloków mieszkalnych na Osiedlu Wajdy i usunięcia z nich szkodliwego azbestu

8.     Na bieżąco podejmuję wiele interwencji w ważnych dla mieszkańców sprawach. Większość kwestii staram się załatwić telefonicznie lub podczas spotkań z przedstawicielami Urzędu. W ramach interwencji kieruję także interpelacje i wnioski do Prezydenta

9.     Jako członek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice na bieżąco kontroluję działalność i wydatkowanie środków publicznych przez jednostki podległe Prezydentowi Miasta Katowice