Barbara Wnęk: „Trzeba działać, by coś zmienić”

Barbara Wnęk 

Od trzech kadencji jestem Radną Rady Miasta Katowice. W Radzie Miasta pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Kultury, Promocji i Sportu. W przeszłości byłam Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Infrastruktury i Środowiska i Edukacji i Budżetu.

Zawodowo zajmuję się promocją jednego z największych i nowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Posiadam doświadczenie w kierowaniu biurem zarządu w branży wodociągowej i biurem senatorskim. Jestem członkiem Rady Społecznej Katowickiego Centrum Onkologii.

Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania oraz magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami m.in. z przedsiębiorczości.

Ponadto jestem stypendystką programu stażowego w Belgii. Angażowałam się w działalność organizacji społecznych np. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Parlament Studencki Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kierowałam na poziomie lokalnym i krajowym jedną z największych organizacji studenckich w Polsce - NZS.

Moje mocne strony - to przede wszystkim wrażliwość na ludzkie problemy i skuteczność w ich rozwiązywaniu. Wykorzystuję swoją wiedzę ekonomiczną, która zdobyłam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i społeczną, aby czerpiąc ze swych doświadczeń pomagać konkretnej grupie ludzi i rozwiązywać realne problemy. Posiadam także doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym, które zdobyłam w USA, będąc na stażu w międzynarodowej korporacji w Belgii, czy uczestnicząc w szkoleniach w Serbii i Macedonii.

Największe osiągnięcia - byłam inicjatorką uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości właścicieli zabytkowych budynków w centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji. Doprowadziłam do wypłaty zaległych dofinansowań dla mieszkańców Katowic na działania związane z ochroną środowiska (dotyczy to m.in. dotacji  na wymianę pieców na ekologiczne). Przyczyniłam się do utworzenia nowej klasy dla dzieci autystycznych w szkole, w której zabiegali o to ich rodzice. Kierowałam i nadzorowałam jedną z największych organizacji studenckich w Polsce – NZS – jako Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej NZS i Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego NZS.