Powołanie Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Powołanie Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Podczas historycznej sesji Rady Miasta Katowice w dniu 29 maja 2017r, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego jednogłośnie przyjęliśmy wniosek o powołanie do życia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
Po głosowaniu odbyło się uroczyste podpisanie aktu upamiętniającego to wydarzenie przez Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów miast oraz Przewodniczących rad gmin i miast wchodzących w skład przyszłej Metropolii.