Park Bogucki zostanie zrewitalizowany

Park Bogucki zostanie zrewitalizowany

Od poprzedniej kadencji razem ze Stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ścigały i mieszkańcami Bogucic staraliśmy się o rewitalizację Parku Boguckiego. Decyzja o rewitalizacji Parku podjęta została w 2012 r. Składałam w tej sprawie wnioski budżetowe: pierwszy dotyczył zabezpieczenia środków na opracowanie projektu zagospodarowania Parku Boguckiego: https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/68869/1346673595.pdf. Został przeprowadzony przetarg (od września 2013 do maja 2014 opracowywano projekt). Następnie złożyłam wniosek budżetowy na zabezpieczenie środków finansowych na zagospodarowania Parku Boguckiego zgodnie z przygotowanym projektem z uwzględnieniem konsultacji społecznych ttp://www.bip.katowice.eu/…/Attachmen…/70103/1378976754.pdf. Sprawę monitorowałam na komisjach Rady Miasta i w rozmowach z Zakładem Zieleni Miejskiej, czekaliśmy na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z  inicjatywy Stowarzyszenia Napraw Sobie Miasto spotykaliśmy się w dzielnicy z mieszkańcami celem opracowania wizji zagospodarowania tego terenu.