Szczyt klimatyczny w Katowicach COP24

W dniach od 2 do 1 grudnia 2018 r. w Katowicach odbyła się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Katowice 2018 (COP24)

COP24 to międzynarodowe forum poświęcone światowej polityce klimatycznej. Szczyt obejmował posiedzenia trzech najwyższych organów decyzyjnych i ich organów pomocniczych: 24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz 1. sesją (część 3) Konferencji Stron, służącej jako spotkanie stron Porozumienia paryskiego (CMA1.3).

Zadaniem szczytu COP24 było ustalenie szczegółowych zasad wdrażania Porozumienia paryskiego z 2015 r., zostały one określone dokumentem „Katowicki Pakiet Klimatyczny” (Katowice Rulebook) i przyjęte przez wszystkie Strony.

Hasło przewodnie COP24 to „Changing together”.

2018-12-13