Spotkanie z mieszkańcami Koszutki

31 stycznia wzięłam udział w spotkaniu pt. ,,Poznaj swojego radnego 2018-2023" , celem spotkania było przedstawienie mieszkańcom dzielnicy Koszutka wybranych radnych Miasta Katowice w ostatnich wyborach samorządowych.

Przedstawiliśmy informację o swoich dyżurach oraz propozycje dotyczące dzielnicy Koszutka, a następnie odbyła się dyskusja z mieszkańcami. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 12 Koszutka, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję także wszystkim obecnym na spotkaniu za ciekawą i ważną dla Dzielnicy dyskusję.#Koszutka

2019-01-31