Park Bogucki zostanie zrewitalizowany

Od poprzedniej kadencji razem ze Stowarzyszeniem Nasze Osiedle Ścigały i mieszkańcami Bogucic staraliśmy się o rewitalizację Parku Boguckiego. Decyzja o rewitalizacji Parku podjęta została w 2012 r. Składałam w tej sprawie wnioski budżetowe: pierwszy dotyczył zabezpieczenia środków na opracowanie projektu zagospodarowania Parku Boguckiego: https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/68869/1346673595.pdf. Został przeprowadzony przetarg (od września 2013 do maja 2014 opracowywano projekt). Następnie złożyłam wniosek budżetowy na zabezpieczenie środków finansowych na zagospodarowania Parku Boguckiego zgodnie z przygotowanym projektem z uwzględnieniem konsultacji społecznych ttp://www.bip.katowice.eu/…/Attachmen…/70103/1378976754.pdf. Sprawę monitorowałam na komisjach Rady Miasta i w rozmowach z Zakładem Zieleni Miejskiej, czekaliśmy na dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z  inicjatywy Stowarzyszenia Napraw Sobie Miasto spotykaliśmy się w dzielnicy z mieszkańcami celem opracowania wizji zagospodarowania tego terenu.

W ramach rewitalizacji Parku Boguckiego zostanie rozbudowany plac zabaw, powstaną ścieżka sensoryczna i mini zielnik dla dzieci. Dorośli będą mogli poćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu, szachiści – pograć w plenerze, a właściciele czworonogów – wyprowadzić swoich pupili na specjalny wybieg. Pojawią się również nowe ławki, nasadzenia, oświetlenie, wifi i miejsce na scenę mobilną, . Ponadto przebudowane i wyremontowane będą lokale w budynkach położonych przy ul. Markiefki 64 i 68.

Katowice otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację tego projektu. Program został zgłoszony pod nazwą ”Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.Całkowita wartość projektu to 6 089 869,46 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR – 5 047 319,40 zł, a wkład własny miasta Katowice – 1 042 550,06 zł.

2018-01-23