Wybory do Zarządu Powiatu PO Katowice

W listopadzie odbyły się wybory do zarządu Platformy Obywatelskiej w Katowicach, dzięki zaufaniu członków zostałam wybrana wiceprzewodniczącą PO w Katowicach.

Z czterech zgłoszonych kandydatów wybrano zgodnie ze statutem 3 wiceprzewodniczących, którymi zostali także: Elżbieta Pierzchała posłanka na Sejm V, VI, i VII kadencji oraz Grzegorz Franki prezes Związku Górnośląskiego. Przewodniczącym został Jarosław Makowski radny Sejmiku Województwa Śląskiego, sekretarzem Daria Kosmala radna miasta Katowice VI kadencji, a skarbnikiem Krzysztof Bogucki radny Rady Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice. Raz jeszcze dziękuję wszystkim którzy oddali na mnie głos oraz gratuluję koleżankom i kolegom z zarządu.

2017-12-07